Nem szükséges mindent közvetlenül látnunk, tapasztalnunk ahhoz, hogy megismerjük a világ dolgait és jelenségeit. Beszélgetéssel, mások meghallgatásával, képek nézegetésével, olvasással is bővíthetjük világképünket, ismereteinket, és mi is ugyanúgy át tudjuk adni másoknak a tudásunkat. A műveltség vagy a kultúra alapja a világ megismerése. Eszköze a tapasztalatszerzés, illetve mások tapasztalatainak a megismerése szóban vagy írásban: a beszélgetés, az írott beszéd, vagyis valamilyen szöveg olvasása vagy a más forrásból való informálódás által. A könyvek, a rádió, a televízió, az internet és más hírközlő eszközök bővítik a világ megismerését. Képet alkothatunk általuk a tőlünk távol eső, valójában sohasem látott dolgokról és eseményekről, úgy, mintha magunk éltük volna át. Elképzelhetjük segítségükkel a régmúlt eseményeit, s előrevetíthetjük a végtelen jövőt.

Az olvasás az örömszerzés egyedi és semmivel sem pótolható formája !

Aki olvasott már könyvet, majd huzamosabb ideig silabizálta a monitort, nem csupán azért fog visszatérni a könyvhöz, mert három óra elteltével már vibrál a szeme, hanem mert közvetlen kapcsolatra törekszik a könyv szereplőivel, a történettel, a könyv bekezdésekbe, sorokba rendeződő, kiterjedéssel rendelkező tapintható, jószagú, természetes egyediségével.

Az olvasás képessége egész életre szóló útravaló. Eszköz a tanulásban, az önművelésben, az értékes kikapcsolódásban, de még a kapcsolatteremtésben is. Aki olvas, soha sincs egyedül, hiszen tanúja és részese, sőt újrateremtője az emberiség kulturális örökségének. Az olvasó ember egyszerre több könyvet is forgathat, ha valami nagyon érdekli, vagy valamit meg kell oldania.

" A könyvek néma társalkodók " - mondták az ókori bölcsek. Aki olvas, mindig kérdez .... és a választ a könyvekben keresi. A könyv írója pedig válaszol, vagy ő tehet fel további kérdéseket. Valóságos párbeszéd alakul így ki az író és az olvasó között. Ebben a " társalgásban " az olvasó a gondolataival vesz részt.
A könyvben nem is az az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle. Minden szó arra való, hogy megindítson bennünk egy folyamatot.

Az olvasó ember - gondolkodó ember. Gondolkodni pedig annyi, mint kérdezni, megbizonyosodni, újra kérdezni, véleményt formálni. Ez a kíváncsiság, az örökös érdeklődés az olvasó ember legfontosabb tulajdonsága. Ezért gyűjti a könyveket, és... ezért jár könyvtárba !

Forrás: Könyves-Tóth Lilla: Információ, Könyv, Könyvtár

 


Hogyan vélekednek közismert emberek az olvasásról?

Forrás: FSZEK

A riportokhoz engedélyezned kell a Flash futtatását 4 lépésben. Hogyan? Kattints ide! :