« Vissza a tantárgyakhoz

Testnevelés


A rendszeres iskolai testnevelés és sport szerepvállalásra nevel, önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget,Ugyanakkor önbizalom erősítő, alkalmas a jobb képességűek kiválasztódására. A testnevelés és sport felkészít az élet- és munkanehézségek elviselésére, a kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének megismerésére is.

Célja a játék- és sportkultúrában való tájékozódás, az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos önkifejezésre való készség kialakítása. Cél az aktívabb szerepvállalásra nevelés, ill. sajátos eszközein keresztül az önkifejezés, az önmegvalósítás. A mozgáskultúra kialakításán túl cél a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása.
Cél a tanulók felelősségének kialakítása saját testi fejlődése érdekében. Cél, hogy a testnevelés követelményeivel és tevékenységével ösztönözze a tanulókat együttműködésre és kooperációra, fejlessze a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket: az önismeretet, az önbizalmat, az alkalmazkodóképességet, a kudarctűrést.
Cél a testi fájdalmat, az indulatokat leküzdeni tudó magatartásra, önuralomra, mások erejének tiszteletére és testi épségének a megóvására nevelés.
Végül cél a megtanult testkultúrális tevékenységek kontrollált versenyhelyzetekben való alkalmazása, az iskolai, a kerületi, vagy egyéb bajnoki rendszerben való részvétel.

A könyvtár Polcgazdái ajánlják :


Ajánlj Te is jó könyveket ! Honlapunkra feltesszük !