A ló és a patkány barátsága

Egyszer volt egy farm. Élt ott sok, sok állat.
Rágcsálók, négylábúak és kétlábúak.
Egyszer a ló kiment a farm szélére, és ott találkozott a patkánnyal. A patkány kedvesen megkérdezte:
- Mit csinálsz itt?
- Legelek- mondta a ló szomorúan.
- És te ?
- Én futkározok.  Te ló, neked mi a bajod?

A ló elmesélte, hogy nem kap friss szénát, mert már öreg és nem húzza a gazdáját a lova szekéren. A patkány gondolkodott.  Majd én segítek!
Azt beszaladt a farmra. Utána a házikójába, és látcsövén keresztül megfigyelte a gazdát és kiszaladt a házikójából a raktárba, összeszedett egy adag friss szénát és szaladt a lóhoz, csak azt nem vette észre, hogy a gazda pár lépéssel utána szalad.

Eközben a ló csak legelte a friss füvet.
Amikor befejezte,  a patkányt látta a távolban, valami nagy dolgot tartott a kezében,  és egyre csak közeledett, közeledett
Amikor odaért, meglátta, hogy friss szénát hozott neki. De ekkor észrevette a gazdát, hogy rohan feléjük és ide-oda kiabált:
- Hé, te rágcsáló gyere vissza!  Az a többi Állat eledele!
Eközben a patkány elbújt a ló mögé.

Amikor a gazda odaért  a ló felállt két lábra  és rikácsolni kezdett: NYIHAHA    NYIHAHA - ami ló nyelven azt akarta jelenteni hogy:  Mit akarsz ???  Menj innen!!!!!!!!!!
A gazda megijedt és visszarohant a farmra.

A két állat köszönetet mondott egymásnak :  A ló evett a friss szénából   és hogy a patkány se szomorkodjon  a ló kivett egy sajtot a sörényéből  és odaadta a patkánynak.
Mert amikor a patkány beszaladt a farmra, ló bement a házikójába egy sajtért, hogy barátok legyenek.
De ez anélkül is ment.

Így lettek barátok.
Így aki nem hiszi az járjon utána!!

Írta: Rejtényi Regina