A medve, aki könyvet olvas

Réges-régen élt valaha egy ember, aki szidta a padisaht. Akkoriban ez bizony szörnyű nagy bűnnek számított. Amikor az uralkodó erről tudomást szerzett, nyomban magához hívatta a bűnöst.
- Egyetlen feltétellel bocsátom meg bűnödet, ha valamilyen állatot ráveszel arra, hogy könyvet olvasson, s ezt be is mutatod nekem. Különben fejedet vétetem.
Amikor az ember végre felfogta a szavak értelmét, magába roskadva azon gondolkodott, mitévő legyen. Búskomor gondolatokba merült az ember a padisah szavait hallván. Végül mégis sikerült egy medvét befognia és hazavinnie. Kertjében körtét gyűjtött, azokkal etette a medvét. De nem ám saját kezéből, hanem egy könyv lapjai közé rejtve a körteszeleteket. Így hát a medve laponként átlapozta a könyvet, hogy hozzájuthasson a körtéhez.
A határidő végén a uralkodó magához kérette a bűnöst.
- Teljesítetted-e a feltételeimet? - kérdezte.
- Elhoztam, efendim - felelte az ember, és bevezetette a medvét, majd eléje tette a könyvet.
A medve már megörült a körtének, de hiába kereste a lapok között a körtét, a lapok közt egy falatot sem találván, mérgesen morogva, dörmögve forgatta, lapozgatta a könyvet. A meglepetéstől tátva maradt a padisah szája.
- Mit csinál ez? - kérdezte ámulva. Mire:
- Könyvet olvas a maga módján, uram! - volt a felelet. Ezzel végül megmenekült a haláltól.

Hol van Törökország?