Az égig érő borsófa meg a túróházikó

Élt egyszer, réges-régen, messze vidéken, egy öregapó meg egy öreganyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalukról. Alighogy leesett, kicsírázott. Alighogy kicsírázott, nőni kezdett. Alighogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, nőtt, míg csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg - anyó:

 — Mássz föl, apóka, a borsófára! Nézd meg, mi újság a tetején.
Fölkapaszkodott rá az öregapó, mászott, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi: hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között.

Közelebb lép, látja: túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Benyit a házba, odabenn is fehér minden: a kemence, az asztal, a padka — túróból azok is.
Nem kérette magát az öregapó, nekilátott, megette a fél kemencét meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jóllakott, aztán bebújt a sutba, elaludt.

Hazatértek a túróházikó gazdái: az egyszemű, a kétszemű meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak:

— Ki falta fel a túrókemencénket? Ki rágta le a túróasztal sarkát? Ki ette meg a túrólócánk lábát? Az öregapót nem látták meg a sutban.Összetanakodtak

— Holnap itthon marad egyikünk. Maradj te, egyszemű. Nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt!

Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek. Hanem az öregapó énekelni kezdett:

— Csukódj be, szemecske! Csukódj be, szemecske! Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt, az öregapó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a kétszemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öregapó. Hanem a harmadik napon a háromszeműt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öregapót, odacsődítette a testvéreit.

Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öregapót. Aztán mást gondoltak.

— Állj be hozzánk pásztornak, apóka! — mondták neki. — Majd legeltetsz, fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk.
Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreganyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan.

Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.

Hol van Belorusszia (Fehéroroszország) ?